Spisak predmetaPlan Medicinska sestra-tehničar 1. razred Spisak predmeta Plan Medicinska sestra-tehničar  2. razred 
 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Historija
 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 5. Matematika
 6. Informatika
 7. Fizika
 8. Biologija
 9. Hemija
 10. Latinski jezik
 11. Anatomija i fiziologija čovjeka
 12. Higijena i zdravstvena zaštita
 13. Zdravstvena njega
 14. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

 

 

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Sociologija
 5. Matematika
 6. Fizika
 7. Biologija
 8. Hemija
 9. Anatomija i fiziologija čovjeka
 10. Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom
 11. Socijalna medicina
 12. Zdravstvena njega
 13. Islamska vjeronauka /religijska kultura/katol.vjeronauk

 

Spisak predmeta Plan Medicinska sestra-tehničar 3. razred Spisak predmeta Plan Medicinska sestra-tehničar 4. razred
 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Demokratija i ljudska prava
 5. Patologija i patofiziologijom
 6. Biologija
 7. Hemija              IZBORNI PREDMETI
 8. Fizika
 9. Klinička medicina I (obuhvata):

a)        interne bolesti

b)       bolesti nervnog sistema

c)        hirurgija

d)       bolesti čula

Sabiraju se ocjene i  zaključuje kao jedna ocjena

Svaki predmet posebno se polaže(a,b,c,d)

 

 1. Farmakologija
 2. Medicinska psihologija i pedagogija

 

 1. Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:

a)    laboratorijska dijagnostika

b)       Zdravstvena njega hirurških bolesnika

c)        Zdravstvena njega internih bolesnika

d) Zdravstvena njega neuroloških bolesnika

 1. Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 4. Biologija
 5. Hemija              IZBORNI PREDMETI
 6. Fizika
 7. Zdrava ishrana i dijetetika
 8. Klinička medicina II (obuhvata):

a)    zarazne bolesti

b)    pedijatrija

c)    ginekologija i akušerstvo

d)    psihijatrija

 

Sabiraju se ocjene i  zaključuje kao jedna ocjena

Svaki predmet posebno se polaže(a,b,c,d)

 

 1. Urgentna medicina
 2. Zdravstvena njega (praksa) obuhvata:

a)        Porodična medicina

b)       Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta

c)        Zdravstvena zaštita žene

d)       Urgentna stanja i hitni medicinski postupci

e)        Polivalentna i patronažna služba

f)        Zdravstvena njega internih bolesnika

g)        Zdravstvena njega oboljelih od zaraznih bolesti

>
Facebook